• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Dekoma Energikonsult arbetar för en

miljövänligt och energieffektiv användning av

Biobränsle

Pelletssystem

Är det dags att byta ut brännaren i din oljepanna eller i den kombinerade olje- och elpannan är pelletsbrännare ett bra alternativ. Med en pelletsbrännare kan ni spara 40-50% av energiförbrukningen.
För storlekar från 100 kW och uppåt är konvertering av befintlig panna oftast ej att rekommendera, dels pga att askhanteringen blir kostsam att lösa, dels med hänsyn till att systemets funktionalitet och verkningsgrad blir dålig.
En professionell systemlösning ger Dig som kund den allra bästa totalekonomin.

automatiskt 

Systemet och automatiken liknar oljeuppvärmning och passar till de flesta förekommande pannor (gäller villa). För större värmecentraler bör en totallösning med anpassad panna och kringutrustning väljas.
Låg strömförbrukning
Brännaren förbrukar ström enbart för förbränningsluftfläkt och doseringsmotor. Enkel och flexibel påfyllning och förvaring
Pellets tillverkas av ledande svenska energileverantörer. Det levereras i bulk och fylls i tank ungefär som olja. Det kan alternativt levereras i små eller stora säckar beroende på kundens önskemål och förutsättningar.

Ekonomiskt 

I förhållande till eldning med olja eller el innebär pelletseldning betydliga besparingar. En investering i pelletsvärme är ofta intjänad efter 3–5 år. Jämfört med värmepump är investeringen liten och driften närmast helt el-oberoende.
Miljövänligt
Varje m3 olja som ersätts med träpellets innebär en minskning av landets totala koldioxidutsläpp. Vid förbränning av pellets släpps nämligen inte ut mer CO2 än vad som bundits under trädens tillväxt. Det enda bidrag pelletseldning ger av koldioxid till atmosfären är utsläpp i samband med tillverkning/ transport (motsvarar 5-15 % av utvunnen värmeenergi).

b max pelletsbrännare 

Utbudet av brännare BMAX, komplett och mångsidigt för att tillgodose behoven hos varje användare från installation i miljöer civila små, medelstora och stora industriella utrymmen. Finns från 25 till 300 kW.
Exklusiva funktioner:
  • Helautomatisk
  • Tändning och pålitlig avstängning med säkerhets sensor
  • Självrengörande system
  • Högkvalitativa material som stål tål höga temperaturer
  • Självreglerande elektronik i funktion av det använda bränslet för bränsle
B Max Technology brännare har en innovativ självrengörande system som fungerar regelbundet. Alla brännare är utrustade med en skruvpump inuti, för automatisk laddning av bränsle. Dom mest kraftfulla brännarna är utrustad med fristående fläktar för att undvika rök på grund av röret eller av väderförhållanden.
Laddningssystem
B MAX Teknikbrännare är utrustade med automatiska system för pellets laddning. Nedan kan du ladda hem tekniska data för B-Max brännare.
Tekniska data B Max

B-Max Home 

25 kW

Ett prisvärt alternativ för villor och mindre lokaler upp till 200 2m.

B-Max Essential 

34-50 kW

För lite större villor och lokaler upp till 300 2m.

B-Max B-half 

34-50 kW

Lågeffektbrännare, för civila byggnader. Den är utrustad med automatisk laddning och automatisk rengöring.

B-Max B-one 

100 kW

Medelstor brännare för civila byggnader och mindre industribyggnader. Automatisk laddning och automatisk rengöring.

B-Max B-two 

200 kW

Högeffektbrännare för medelstora företag, hotell etc. Automatisk laddning och automatisk rengöring.

B-Max B-three 

300 kW

Den mest kraftfulla högpresterande brännare med modulation 150-300 kW. För stora industrier och stora hotell. Automatisk laddning och automatisk rengöring.

B-Max pelletspannor från 25-300kW